IMG_4370

Dette var første gangen jeg har hatt foredrag hvor det var tegnspråktolk! Stor engasjert gjeng på VTA-seminar, Arbeid & Inkludering i NHO.