Innenfra-foredrag med gjester

Biter fra et foredrag som var 1 time. Innenfra-filmforedrag passer på seminar, konferanse, fagdag, i lag og foreninger, – for alle som er opptatt av mennesker. Foredragene er vanligvis bare med Mona og filmer. Men det er også mulig, som her, at det er med flere. Se monamoe.no for info. På facebooksiden monamoeribaut ligger det mange tilbakemeldinger fra folk som har sett foredrag. Opptaket er gjort på Eldorado bokhandel i Oslo 20.01.18 Gjestene er Roar Lillebostad, Marianne Knudsen og Kjell T. Hagen.